PSZICHODRÁMA

A pszichodráma egy élmény- és cselekvésközpontú személyiségfejlesztő módszer, amellyel őszintén, aktívan, biztonságos közegben dolgozhatsz saját problémáiddal, kérdéseiddel, nehézségeiddel – vagy akár örömeiddel. A spontán módon formálódó színpadi játék, a közös munka és élmények, a kölcsönös bizalmon és titoktartáson alapuló együttlét egyszerre fejleszti az önismeretet és az empátiát.

Felnőtt csoportjaink nyitottak: kortól, nemtől, foglalkozástól, végzettségtől függetlenül bárkit szívesen fogadunk, aki mélyebb önismeretre, kiegyensúlyozottabb kapcsolatokra, jobb életminőségre vágyik. A módszer ereje egyszerre fakad a személyes megélésekből, élményekből és a csoport megtartó biztonságából, az ott kialakuló minőségi kapcsolatokból. 

 

Mi a pszichodráma? 

A pszichodráma egy élmény- és akcióközpontú személyiségfejlesztő módszer, amely hatásait a belső lelki tartalmak, a megélt élmények és a másokkal való konfliktusok megjelenítésén keresztül fejti ki. A cselekvések átélésével, az azok közben érzett érzelmek tudatosításával és a csoporttársak érzéseinek, tapasztalatainak megosztásával segít abban, hogy rálássunk a gyökereinkre, és megértsük azokat; hogy felismerjük életünkben a csapdákat, ismétlődéseket, s megszakíthassuk őket; hogy elkezdhessük ténylegesen a saját utunkat járni. Ez a módszer lehetőséget ad arra, hogy élethelyzeteinkre, szerepeinkre több szempontból is ráláthassunk, nézőpontokat válthassunk, ezáltal pedig – az önismeretet és az emberismeretet, empátiát egyaránt fejlesztve – tudatosabbak legyünk saját működésünkben és a kapcsolatainkban. Mindez védett, biztonságos, elfogadó, támogató közegben történik, sok játékkal és beszélgetéssel. A pszichodráma alapgondolata, hogy az emberi spontaneitás és kreativitás a cselekvésben érvényesül, a cselekvésbe ágyazott helyzetet pedig – a testi-fizikai átélésen keresztül – az egyén képes tudatosítani kognitív és emocionális szinten. Mindezek által a módszer lehetővé teszi a verbális és preverbális szintekkel való egyidejű munkát.

Amit a pszichodráma lehetővé tesz:

ŐSZINTE ÉS NYÍLT ÉNFELTÁRULKOZÁS. A pszichodráma csoportok kölcsönös bizalmon és titoktartáson alapulnak, a tagjai nem ítélkeznek, és nem véleményeznek, hanem a játékbeli szerepeikben átélt érzéseiket és/vagy a játékban történtekhez kapcsolódó saját élményeiket osztják meg.

HATÉKONY ÖNISMERETI MUNKA. A pszichodrámában a résztvevők az életükből vett valós, vélt vagy vágyott jeleneteket játszhatnak el a csoporttagok, mint „segéd-ének” segítségével. A játék spontán módon, időben és térben is „kalandozva” alakulhat. A főszereplő (a „protagonista”) ezekre a jelenetekre kívülről is ránézhet, nézőpontokat válthat, kockázat nélkül próbálhat ki új kommunikációs és cselekvési módokat.

KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNY. A pszichodráma módszerének hatékonyságához ugyanannyira hozzájárul a csoport ereje, mint az egyéni munka. A közösen átélt élmények, a kölcsönös bizalom, az azonosságok és különbözőségek megtapasztalása, a támogató attitűd az egyént és a csoportot egyaránt erősítik. A biztonságos és megtartó közösségben a jó élmények még jobbá, a nehéz érzések könnyebben viselhetőbbé válnak.

EMPÁTIAFEJLESZTÉS. A pszichodráma játékokban a szerepcsere (a különböző szerepek váltogatása) és a mások játékában segéd-énként való közreműködés segíti, hogy a résztvevők megélhessenek, megtapasztalhassanak a sajátjuktól eltérő élethelyzeteket, nézőpontokat, viselkedési módokat. Ez nagyban segíti a mások érzéseivel való azonosulást, ezáltal az empátiás készség fejlődését.

Honnan ered a pszichodráma módszere?

A pszichodráma eredetileg Jacob Levi Moreno bukaresti születésű amerikai orvos, pszichiáter, szociológus által a 20. század első felében kidolgozott akcióelvű, cselekvésközpontú csoportpszichoterápiás módszer, amelyet Magyarországon Mérei Ferenc honosított meg az 1970-es évek elején. Moreno a módszer kidolgozása során az aktív, cselekvő, spontán önkifejezés felszabadítására törekedett, miközben elsősorban nem az egyént, hanem az egyénekből összeálló csoportot helyezte a figyelem középpontjába.

A pszichodráma alkalmazási, felhasználási területe rendkívül széles: hatékony eszköz az önismeret- és személyiségfejlesztésben, a kommunikáció és a konfliktuskezelés területén, a közösségformálásban, a szervezetfejlesztésben, de jó kiegészítő módszer lehet a képzés, oktatás területén is.

150 órás csoport

Hosszú távú, 150 órás csoportjaink 12, havonta egy egész napos (10 munkaórás) találkozásból és egy 30 órás, „elvonulós” hosszú hétvégéből állnak. A több, mint egy éves időtartam és a rendszeresség segíti a saját tempóban való haladást, a fokozatos önismereti munkát és a változások fogadását és beépülését.
A csoporthoz való végleges csatlakozásról nem kell azonnal dönteni: az első két alkalom úgynevezett próbaalkalom, amely lehetőséget ad a módszer kipróbálására, a „belekóstolásra”: ekkor még bárki elköteleződés nélkül csatlakozhat a csoporthoz, és szabadon ki is léphet belőle.

CSOPORTTÍPUSOK

Felnőtt csoportjaink nyitottak: kortól, nemtől, foglalkozástól, végzettségtől függetlenül bárkit szívesen fogadunk, aki mélyebb önismeretre, kiegyensúlyozottabb kapcsolatokra, jobb életminőségre vágyik. A módszer ereje egyszerre fakad a személyes megélésekből, élményekből és a csoport megtartó biztonságából, az ott kialakuló minőségi kapcsolatokból.

30 órás csoport

30 órás, egy intenzív hétvégén zajló csoportjaink azoknak kínálnak lehetőséget, akik valamilyen ok miatt nem tudnak, vagy nem akarnak hosszabb távra elköteleződni, de fontosnak tartják az önismereti munkát. A rövid távú csoport több szempontból is jó alkalom lehet:

  • Ha valaki egy aktuális, sürgős, vagy akut kérdéssel, nehézséggel, problémával szeretne intenzíven foglalkozni.
  • Ha a távolság miatt, időbeli vagy anyagi megfontolásokból egy hosszabb távú, havi rendszerességű csoporthoz nem tudna Pécsen csatlakozni. 
  • Ha valaki szeretné kipróbálni a pszichodráma módszerét, és ezért nem szeretne azonnal egy hosszabban (fél-egy-másfél évig) működő csoportnak elköteleződni.